Hiába a sok nemzetiség, a különböző társadalmi háttér (volt köztük gróf és szegény sorból jövő is), össze tudtak fogni egy nemes cél érdekében!

aradi-bertanuk-2

Az aradi vértanúk (sok más hazafival együtt) életüket adták a magyar népért, a magyar szabadságért, azért, hogy mi, az utánuk jövő nemzedékek tagjai egy igazságosabb, szabadabb társadalomban élhessünk.

A kivégzett hadvezérek közül csak öt volt magyar nemzetiségű, volt köztük még német, osztrák, örmény, szerb és horvát is.

Ám hiába a sok nemzetiség, a különböző társadalmi háttér (volt köztük gróf és szegény sorból jövő is), össze tudtak fogni egy nemes cél érdekében!

És lélekben ők is MIND magyarok voltak!

Vegyünk példát róluk mi, mai magyarok is!

Őrizzük meg emlékezetünkben és adjuk tovább legenda szerinti utolsó mondataikat:

Aulich Lajos (1793–1849) honvéd tábornok (német nemzetiségű):

„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.”

Damjanich János (1804–1849) honvéd tábornok (szerb nemzetiségű):

„Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.”

Dessewffy Arisztid (1802–1849) gróf, honvéd tábornok (magyar nemzetiségű):

„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”

Kiss Ernő (1799–1849) honvéd altábornagy (örmény nemzetiségű):

„Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”

Knezić Károly (1808–1849) honvéd tábornok (horvát nemzetiségű):

„Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.”

Láhner György (1795–1849) honvéd tábornok (német nemzetiségű):

„Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.”

Lázár Vilmos (1815–1849) honvéd ezredes (örmény nemzetiségű):

„Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.”

Leiningen-Westerburg Károly (1819–1849) gróf, honvéd tábornok (német nemzetiségű):

„A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.”

Nagysándor József (1803–1849) honvéd tábornok (magyar nemzetiségű):

„De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.”

Poeltenberg Ernő (1808–1849) lovag, honvéd tábornok (osztrák nemzetiségű):

„Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.”

Schweidel József (1796–1849) honvéd tábornok (magyar nemzetiségű):

„A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.” *

Török Ignác (1795–1849) honvéd tábornok (magyar nemzetiségű):

„Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.” *

Vécsey Károly (1803-1849) gróf, honvéd tábornok (magyar nemzetiségű):

„Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.”

Add tovább, oszd meg te is, hogy másokhoz is eljusson!