Melyik bajnok lesz a személyes jótevőnk?

Ha segítséget kérünk tőlük, akkor bármilyen körülmények között hajlandóak oltalmazni a hatalmas, csodatevő szentek, akik közül minden csillagjegy kap egyet a 2017-es évre, hogy személyes jótevőként támogasson az esztendő tizenkét havában.

Kos – Assisi Szent Ferenc: 1181-ben, Itáliában született Szent Ferenc, akit a szegények védelmezőjeként ismerünk.Szent Ferenc lemondott az atyai örökségről, és inkább vándorprédikátornak állt.Ezt a döntést az után hozta meg, hogy Rómában látomása támadt.Az ő követőiből jött létre a ferences rend.

Szent Ferenc áldozatosan segítette és gyógyította a szegényeket.Állítólag annyira jámbor személy volt, hogy még az állatok is elhallgattak, ha az erdőben hirdette Isten igéjét.Szent Ferenc Itália, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje.

Assisi Szent Ferenc azért állt mellénk 2017-re, hogy rávilágítson arra, hogy bennünk is megvan az a szociális érzékenység, ami benne.Fontosnak érezzük a szegények sorsát, akiken, de másokon is, szeretnénk segíteni.Az állatokért bármit megtennénk.Idén ne fojtsuk el ezeket az érzéseket, hanem bátran cselekedjünk, ahogy a lehetőségeink ezt megengedik.

Bika – Aquinói Szent Tamás: Az olasz teológus, skolasztikus filozófus a Domonkos-rend szerzetese és a keresztény misztika egyik képviselője volt, de sokan Angyali Doktor-nak is nevezték.Amikor 5 éves volt, akkor a montecassinói bencés kolostorban tanult, de később a nápolyi domonkos kolostorban folytatta a tanulmányait.

Több egyetemen is tanított teológiát.Élete fő műve a Summa Theologia, ami mellett más dokumentumokat is írt.Emellett foglalkozott az akkor még tudománynak számító alkímiával és asztrológiával.Szent Tamás különbséget tett a hit és a tudás között.

2017-ben Szent Tamás szeretné erősíteni a tudós és a hívő oldalunkat, emiatt el kellene merülnünk a misztikus tudományokban, de a hitet és a tudást is alaposan át kell vizsgálnunk, mert fontos felfedezésekre juthatunk.Bikaként hisszük, amit látunk, megtapasztalunk.Az egyedülálló filozófiánkat másokkal is megoszthatnánk idén.

Ikrek – Szent Johanna: Az 1412-ben született francia parasztlány a franciák és angolok között dúló 1337 és 1453 között zajló százéves háborúban vezette a francia nép szabadságharcát.A legenda szerint 12 évesen kapta az első látomást, amit több követtet.A víziók természetfeletti tanácsokkal látták el, illetve belső és külső harcra buzdították.

A nép hitt a lánynak, amikor azt állította, hogy Isten kérte fel a francia sereg vezetését.Szent Johanna úgy gondolta, hogy Szent Mihály, Alexandriai Szent Katalin és Antiokheiai Szent Margit bízta meg azzal, hogy űzze el az angolokat és vezesse a Dauphint Reimsbe, hogy megkoronázzák.

Szent Johanna Franciaország, a mártírok, a foglyok, a harcosok, a vallásuk miatt kigúnyolt emberek, a rabok és a katonák védelmezője, de 2017-ben az Ikrek csillagjegy szülötteinek bajnoka is.

Szent Johanna arra biztat a mindennapokban, hogy legyünk mások bajnoka.Emellett higgyünk önmagunkban, a képességeinkben, és ne foglalkozzunk azzal, hogy mások mit mondanak.

2017-ben egy pillanatra se felejtsük el, hogy kiválasztottak vagyunk, mert Istennek komoly tervei vannak velünk, ezeket pedig felfedi előttünk.

Rák – Szent Dymphna: A kelta szűz lány egy pogány ír fejedelem titokban megkeresztelt gyereke, aki az özvegy apja zaklatása elől menekült Antwerpenbe, ahol Gerebernusszal imaházat alapítottak.Sajnos az apa megtalálta a párost, majd megölte a lányát és Gerebernuszt, mert Dymphna elzárkózott az apja bűnös érzelmei elől.

Állítólag Szent Dymphna kegyhelye és ereklyéi gyógyítják az epilepsziát, az elme- és idegbetegséget, illetve a megszállottságot.Napjainkban elmegyógyintézet található Gheelben ott, ahol Dymphna meghalt.Ő a lelki és a szellemi betegek védőszentje.

2017-ben az érzelmi és lelki egészség őrzője megvilágítja az utunkat, ha úgy határozunk, hogy egyfajta terapeutaként segítünk másoknak, valamint támogatni fog, hogy megvilágosodjunk a sorsunk és életünk felől, mert ideje tudatosan élnünk és cselekednünk.

Szent Dymphna a saját lelkünket is megnyugtatja, ha felzaklatnak a változások, esetleg nehéz döntést kell meghoznunk.A segítségével megtaláljuk a belső békét, harmóniát, érzelmi egyensúlyt.

Oroszlán – Páduai Szent Antal: A világ legnépszerűbb szentje, aki Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás, Assisi Szent Ferenc kortársa volt.Szent Antal nagyszerű szónok volt, ezért azt a megbízást kapta, hogy térítse meg Észak-Itália és Dél-Franciaország eretnekeit.

Szent Antal hangjára megteltek a templomok, a bűnösök pedig megtértek.A szegények védőszentje 2017-ben szeretne a helyes útra terelni, illetve segít, hogy felfedezzük magunkban azt a szónoki tehetséget, amivel őt is megáldották az égiek.

Szűz – Lisieux-i Szent Teréz: A pilóták, a misszionáriusok, a betegek és a virágárusok védőszentje, aki számára a legfontosabb az volt, hogy másokért imádkozzunk, illetve megmentse őket.

Verseket, színdarabokat írt a közössége számára, és még a fényképezésre is maradt ideje.

A misztikus élményeit az önéletrajzában írta össze.Ennek az „Egy lélek története” címet adta.Szent Teréz a „Kis út” filozófiája szerint élt.Ez a szerzetesi életének számvetéséből származott.A hite szerint nem akart naggyá válni, hanem arra törekedett, hogy minden körülmény között azt tegye, amire képes, de úgy, ahogy Isten elvárja tőle.2017-ben azért kaptuk Szent Terézt, mert a saját adottságainkat és körülményeinket felhasználva kell eljutnunk az életszentségre.

Mérleg – Szent Patrik: Írország és az utazás védőszentje, aki Britanniában született, de ír portyázok elrabolták és Írországba eladták rabszolgának a jó családból való 16 éves fiút.A hazatérése előtt és után látomásai voltak.Miután felvették az egyházba, felszentelt püspökként kezdett téríteni Írország nyugati és északi területein.

A legenda úgy szól, hogy Szent Patrik egy háromlevelű lóherével magyarázta el az Szentháromságot az íreknek.Ajándékot soha nem fogadott el azoktól, akiket megkeresztelt, de ő maga bőkezűen ajándékozott.

2017-ben Szent Patrik megtanítja nekünk, hogy szeretettel és tisztelettel bánjunk az ellenségeinkkel, azokkal, akik megbántottak, megsértettek.Azt is megmutatja, hogy hogyan segítsünk nekik abban, hogy jobbak legyenek, illetve hogyan kerekedjünk feléjük a szellemiségünkkel.

A bajnokunk támogat a kapcsolataink rendbehozásában, értelmezésében.Ha utazunk, akkor Szent Patrik megvéd, és érdekesség, tanulságossá teszi az utat.Az életutunkat is megismerhetjük 2017-ben, ez pedig gazdagabbá, élvezetesebbé teheti az életünket.

Skorpió – Bingeni Szent Hildegard: A német misztikus természettudóst, apátnőt és zeneszerzőt a látnoki képességei miatt nevezték „Germánia prófétanőjének” és „Rajnai Szibillának” is.A legenda szerint isteni felszólításra kezdett írni, pedig kételkedett az írókészségében.Szent Hildegard két könyvet írt a gyógyító erejéről, de több teológiai és természettudományos művet is köszönhetünk neki.Emellett gyönyörű templomi énekeket és daljátékokat komponált.

2017-ben azért áll mellénk a szent, mert segít értelmezni a velünk történő karmikus, sorsszerű eseményeket.Idén tanulmányoznunk kellene a spiritualitást, hogy jobban megismerjük önmagunkat, illetve a felszínre hozzuk a képességeinket.Szent Hildegard abban is támogat, hogy összeegyeztessük a spiritualitás életünket a hétköznapival.A 2017-ben szerzett tudás az egész további életünkre hatással lehet.

Nyilas – Alexandriai Szent Katalin: Az eszes, szépséges, gazdag lány a római nemességhez tartozott az egyiptomi Alexandriában.Szent Katalin azzal utasította vissza a kérőit, hogy misztikus frigy köti össze Jézussal.

A legenda úgy tartja, hogy akkor tért meg, amikor látomása támadt a kisdedet tartó Szűz Máriáról, aki arra biztatta, hogy szálljon vitába Maximus császárral.A nőt letartóztatták, és 50 férfit küldtek, hogy azok megnyerjék maguknak, de Katalin mindet megtérítette.A bölcselők, a könyvtárak, a nyomdászok, az ügyvédek, a filozófusok és a magasabb iskolák védőszentje, de a nők is hozzá fordulnak, ha jó férjet keresnek.

2017-ben Szent Katalin ugyanazt az elköteleződést várja tőlünk, amit ő táplált Jézus és a vallása iránt.Emellett segít, hogy megtaláljuk a számunkra leginkább megfelelő párt, akivel mindenben osztozhatunk, és így kiteljesedhetünk.

Bak – Szent Pio atya: Egyszerű munkásemberként kezdte Szent Pio, aki gyerekkorában kezdett látomásokat kapni.Állítólag Jézust, Szűz Máriát és az őrangyalát látta, akikkel beszélgetett.Gyerekként biztos volt abban, hogy erre mások is képesek.

Később belépett a kapucinus rendben, hogy szerzetesként éljen.Fáradhatatlanul gyógyította azt a sok beteget, akiket a rendházhoz kapcsolódó kórház fogadott be Olaszországban.Több csodás esemény is kapcsolódik a nevéhez, de a legismertebb az, amikor a feszület előtt térdelve, stigmák jelentek meg a testén.Ezek csak 50 évvel a halála után tűntek el a testéről.Szent Pio most a civil védő önkéntesek védőszentje.

2017-ben azért fog segíteni, hogy felfedezzük magunkban a gyógyító, rejtett képességeinket, amelyek közé tartózik, hogy a szavainknak gyógyító ereje van.Amikor felkészültünk a teljes átalakulásra, akkor Szent Pio segít, hogy átformáljuk magunkat, és tudatosan éljük az életünket.

Vízöntő – Szent Miklós: Gazdag családba született 245-ben, Patara városában, ahol alig kezdhette el az iskolát, mert járvány tört ki, és árva lett.A szüleitől örökölt vagyonnal a nagybátyjához költözött Patara város kolostorába.

Szent Miklós myrai püspöke, a katolikus és a görögkeleti egyházak szentje.Emellett a tengerészek, kereskedők, az illatszerészek, a gyógyszerészek, a zálogházak, gyermekek, diákok és minden nehéz körülmények között élő védőszentje.Legendás jó szíve miatt őt ismerjük Mikulásként.

2017-ben Szent Miklós azon lesz, hogy több időt és energiát fordítsunk arra, hogy másoknak segítsünk.Ez a támogatás bármi lehet, amire képesek vagyunk.Hívjuk elő a belső gyermekünket, aki örömöt, derűt és boldogságot visz mások életébe.

Halak – Teréz anya: A római katolikus apáca, a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend alapítója, a Nobel-békedíj és több magas kitüntetés birtokosa.A Kalkutta szegényei között végzett áldozatos munkája miatt az egész világ csodálja.Napjainkban több, mint 500 misszió viszi tovább Teréz anya örökségét.

2017-ben azért áll mellénk Teréz anya, mert nagy változások küszöbén állunk.Idén minden megújulhat, ezt pedig nehezen fogadhatjuk be.Teréz anya segíteni fog, hogy hozzászokjunk a megújult életünkhöz.

Emellett segít felszínre hozni a rejtett képességeinket, amelyekkel mi magunk változtathatunk a dolgainkon, de a környezetünkre is hatást gyakorolhatunk.2017-ben nagy dolgokra leszünk hivatottak.A következő hónapokban sikerül felfedeznünk önmagunkban azt a derűt, boldogságot és szeretet, amit másoknak átadhatunk.

(Forrás: noiportal.hu)