Esz­mé­let­len, mit rög­zí­tett Nóg­rád me­gyé­ben az éj­sza­kai vad­ka­mera!

6131

Szi­rá­kon kar­nyúj­tás­nyira a la­kott te­rü­let­től, a fe­nyő­erdő szé­lén ál­lí­tot­ták fel a ka­me­rát. Köz­vet­le­nül a kö­ze­lébe ele­sé­get tet­tek ki a va­dak­nak. Ezt nézd!

Mintha egy mesében bukkannának elő álomszerű alakok a rengetegből, úgy gyűlnek az erdő vadjai a kiszórt zabra. Az éjszakai vadkamera tökéletesen lát sötétben is, mozgásra lép működésbe, akkor exponál.

Az első, legbátrabb alak azért megvárja, hogy teljes sötétség boruljon a fenyvesre: fenséges szarvas, hatalmas aganccsal.

 

Nem sokkal éjfél után éhes vaddisznók érkeznek és jó étvággyal túrják szét az ízletes szemeket.

20a516e3b4faf439e41cf91a597f083f1bd7a1ea1
(fotó: Ripost)

Többször odébbállnak és visszatérnek az éjszaka során a dús lelőhelyre. Egy bátor vadkan farkasszemet néz a készülékkel. Vicces pofa…

9d2fbcdccc7cd3da749563f02ac5dec7eb128d4f1
(fotó: Ripost)

Azt gondolnánk, hogy hajnalban, amikor már dereng a világosság, a vadak beljebb húzódnak az erdőbe, oda, ahol nem háborgatja őket az ember. Hát ez tévedés, itt élnek velünk, karnyújtásnyira tőlünk. Ez a fiatal szarvasbika is kíváncsian leseget a kamerába, pedig alig pár lépésre innen már kezdődnek a házak.

f12ec78f1f7987d804bf4e4f22db519829ab3faf1
(fotó: Ripost)

Ők látnak minket, mi pedig többnyire nem látjuk őket…

Forrás: ripost.hu