Elképesztő elmélet látott napvilágot: Földünk két bolygóból áll!

2004

Tudományos körökben is élénk vita folyik azzal kapcsolatban, hogyan született meg a Föld és a Hold. Ez az információ nem csupán lexikális adatok miatt fontos, hanem azért is, mert alapvetően határozhatja meg az emberiség sorsát a jövőben. A Földdel és a Holddal kapcsolatban újra és újra fölmerül egy elmélet: 4 és fél milliárd évvel ezelőtt a bolygónk és a Theia nevű égitest karambolozott. A kérdés: találkozásuk mennyire volt erőteljes? Azaz: a Theia meg tudott-e szökni a Föld vonzásköréből, vagy akkora volt a becsapódás, hogy egyszerűen összeolvadt a két égitest?

620x0 (14)

A választ a Holdról hozott kőzetminták adják meg. Tudni kell, hogy

minden bolygó kőzetanyagának összetétele ugyanúgy egyedi, akár az emberi ujjlenyomat.

A hasonlóságokat vagy éppen az eltéréseket legjobban az oxigén izotópjainak mérésével lehet kimutatni.

A Föld kőzeteinek 99 %-ban O-16 izotóp található. Ugyanúgy, ahogy az eddig megvizsgált összes Holdkőben is. Tehát ha mindkét égitest alapjaiban véve ugyanabból épül fel, akkor kell lennie a múltban egy eseménynek, ami összeköti őket.

620x0 (15)

Így vették elő újra azt a teóriát, miszerint a ma ismert bolygó, amin élünk, valójában két égitest gigászi ütközése révén született. Amikor a Theia nevű kisbolygó belecsapódott a Földbe, nem tartott tovább, azaz nem hagyta el a Föld vonzáskörzetét, hanem egyszerűen összeolvadt vele. A találkozáskor szétrepülő törmelék pedig az évmilliárdok alatt összeállt a ma is jól ismert Holdunkká. Így magyarázható leginkább a kőzetminták szinte tökéletes egyezése.

Forrás: Ripost